Tổng quan

Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO4 (HNX | Xây dựng và Vật liệu)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Báo cáo Phân tích & Khuyến nghị đầu tư »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
AC4 4.500 0 (0) 1,49 0,29
ACS 12.000 0 (0) 6,86 0,85
AMS 7.200 0 (0) 7,25 0,62
ASD 4.500 0 (0) 4,68 0,37
ATB 700 +100 (+16,67) -2,97 0,07
B82 400 0 (0) 3,87 0,04
BDC 13.000 0 (0) 25,79 1,17
BHA 7.900 0 (0) -12,54 0,84
BHT 2.700 0 (0) -1,94 0
BM9 10.200 0 (0) 46,84 1,00
HAS 7.400 -5 (-0,67) 11,11 0,40
HBC 11.250 -20 (-1,74) 5,60 0,72
HID 2.450 0 (0) 10,29 0,23
HTI 11.250 0 (0) 4,02 0,61
HU1 7.720 -58 (-6,98) 8,55 0,50
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 21/02/2020

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng điện Việt Nam 50,51%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên cổ đông Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2019 15/01/2020
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2019 16/10/2019
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2019 15/07/2019
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2019 06/05/2019
BCTC đã kiểm toán năm 2018 08/03/2019

Xem thêm