Tổng quan

Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO4 (HNX | Xây dựng và Vật liệu)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Báo cáo Phân tích & Khuyến nghị đầu tư »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
AC4 4.500 0 (0) 1,51 0,28
ACS 9.000 -1.500 (-14,29) 5,14 0,64
AMS 6.300 -900 (-12,50) 6,34 0,54
ASD 3.900 0 (0) 4,05 0,32
ATB 500 0 (0) -2,12 0,05
B82 400 0 (0) 3,87 0,04
BDC 13.000 0 (0) 25,79 1,17
BHA 13.500 0 (0) -21,30 1,44
BHT 2.700 0 (0) -1,94 0
BM9 10.200 0 (0) 46,84 1,00
HUB 16.000 -100 (-5,88) 3,80 0,64
TCD 9.950 +65 (+6,98) 5,64 0,81
TGG 1.000 -7 (-6,54) 34,68 0,10
THG 42.400 +20 (+0,47) 5,28 1,43
TNI 10.300 -60 (-5,50) 29,60 0,92
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 27/03/2020

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng điện Việt Nam 50,51%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên cổ đông Ngày phát hành
BCTC đã kiểm toán năm 2019 02/03/2020
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2019 15/01/2020
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2019 16/10/2019
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2019 15/07/2019
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2019 06/05/2019

Xem thêm