Tổng quan

Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO4 (HNX | Xây dựng và Vật liệu)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Báo cáo Phân tích & Khuyến nghị đầu tư »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
AC4 4.500 0 (0) 1,51 0,28
ACS 8.800 0 (0) 4,89 0,61
AMS 7.200 +400 (+5,88) 7,12 0,58
ASD 3.100 0 (0) 6,10 0,25
ATB 500 0 (0) -2,19 0,05
B82 400 0 (0) 3,87 0,04
BDC 7.800 0 (0) 15,48 0,69
BHA 8.800 0 (0) -11,66 1,00
BHT 4.200 0 (0) -1,27 0
BM9 10.200 0 (0) 14,32 0,95
HUB 17.500 +60 (+3,55) 4,21 0,63
SC5 19.950 -5 (-0,25) 10,97 0,85
SII 17.000 0 (0) 42,17 0,70
TCD 9.000 +3 (+0,33) 4,81 0,68
TGG 1.050 +2 (+1,94) 35,37 0,10
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 03/06/2020

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng điện Việt Nam 50,51%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên cổ đông Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2020 21/04/2020
BCTC đã kiểm toán năm 2019 02/03/2020
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2019 15/01/2020
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2019 16/10/2019
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2019 15/07/2019

Xem thêm