Tổng quan

Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn (HOSE | Thực phẩm và đồ uống)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Báo cáo Phân tích & Khuyến nghị đầu tư »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download
23/09/2019 BSI Mua 93500 93500
23/09/2019 BSI Mua 93500 93500
09/09/2019 BVS Mua 102000 102000
09/09/2019 BVS Mua 102000 102000
19/08/2019 VCSC Mua 108700 108700
19/08/2019 VCSC Mua 108700 108700
14/08/2019 VCSC Mua 108700 108700
05/08/2019 VCSC Mua 108700 108700
22/07/2019 VCSC Mua 117600 117600
02/05/2019 VCBS Mua Không có Không có

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
ATA 297 -3 (-1,00) -0,35 0
AUM 10.500 0 (0) 263,57 0,98
AVF 299 -1 (-0,33) -0,18 0
BLF 3.550 +250 (+7,58) 8,90 0,25
CAD 380 +80 (+26,67) -1,98 0
CAT 8.500 0 (0) 4,05 0,88
CFC 14.600 0 (0) -16,26 2,27
DAT 16.750 0 (0) 13,69 1,32
FDG 1.000 0 (0) -1,56 0
GGS 5.100 0 (0) 16,91 0,31
GTN 19.600 -40 (-2,00) -459,76 1,84
HAG 4.340 +5 (+1,16) -10,98 0,33
HNG 15.300 +10 (+0,65) -10,77 1,41
HVA 0 -800 (-100,00) -1,82 0,07
HVG 2.830 +1 (+0,35) 5,18 0,39
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 31/05/2019

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Mitsubishi Corporation 6,49%
Red River Holding 4,92%
Quỹ Đầu tư Việt Nam 4,92%
Lâm Quang Thanh 4,57%
Lâm Mẫu Diệp 4,41%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên cổ đông Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2019 20/07/2019
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2019 04/05/2019
BCTC đã kiểm toán năm 2018 29/03/2019
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2018 01/02/2019
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2018 22/10/2018

Xem thêm