Tổng quan

Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn (HOSE | Thực phẩm và đồ uống)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Báo cáo Phân tích & Khuyến nghị đầu tư »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download
22/05/2020 VCSC Mua 40500 40500
20/05/2020 FPTS Mua 41100 41100
15/05/2020 VCSC Mua 40500 40500
15/05/2020 EPS Mua 37800 37800
05/05/2020 BSI Không có 33800 33800
05/05/2020 BSI Không có 33800 33800
04/05/2020 VCSC Mua 40500 40500
20/04/2020 VCSC Mua Không có Không có
20/04/2020 VCSC Mua Không có Không có
15/04/2020 EPS Mua 37800 37800

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
AGF 2.900 0 (0) -0,60 0,51
APT 3.400 0 (0) -0,28 0
ATA 200 0 (0) -0,49 0
AUM 10.500 0 (0) -30,56 1,02
AVF 400 0 (0) -0,15 0
BLF 0 -3.000 (-100,00) 5,86 0,22
CAD 300 0 (0) -1,87 0
CAT 9.500 -400 (-4,04) 4,44 0,80
CCA 8.000 0 (0) 8,75 0,49
CFC 23.100 0 (0) -30,50 2,01
DAT 6.850 0 (0) 6,06 0,53
FDG 400 0 (0) -0,99 0
GTN 17.350 +25 (+1,46) -92,35 1,20
HAG 4.870 +31 (+6,79) 30,56 0,28
HNG 15.950 +60 (+3,90) -7,45 1,86
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 01/06/2020

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Mitsubishi Corporation 3,27%
Red River Holding 2,48%
Quỹ Đầu tư Việt Nam 2,48%
Lâm Quang Thanh 2,30%
Lâm Mẫu Diệp 2,22%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên cổ đông Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2020 21/04/2020
BCTC đã kiểm toán năm 2019 14/05/2020
BCTC đã kiểm toán năm 2019 14/05/2020
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2019 18/02/2020
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2019 21/10/2019

Xem thêm