Tổng quan

Công ty Cổ phần Chứng khoán Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (HNX | Dịch vụ tài chính)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Báo cáo Phân tích & Khuyến nghị đầu tư »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
ART 2.499 -101 (-3,88) 2,96 0,21
BMS 3.275 -125 (-3,68) 3,65 0,29
BSI 9.350 -25 (-2,60) 10,02 0,82
CSI 12.400 +1.300 (+11,71) 620,57 1,32
CTS 6.970 -2 (-0,28) 6,46 0,56
DSC 5.100 0 (0) -191,79 0,46
EVS 8.135 -765 (-8,60) 59,86 0,67
FTS 12.850 -10 (-0,77) 7,21 0,73
HAC 5.300 0 (0) 27,94 0,52
HBS 0 -2.100 (-100,00) 9,53 0,18
HCM 18.850 -5 (-0,26) 12,35 1,34
HFT 16.100 0 (0) -95,71 1,66
IVS 8.067 -333 (-3,96) -6,29 0,85
MBS 11.559 -41 (-0,35) 6,83 0,97
ORS 5.900 0 (0) 4,79 0,86
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 21/02/2020

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Nguyễn Thị Thảo 7,15%
TCT Giấy Việt Nam 4,69%
Tập đoàn Hóa chất Việt Nam 4,66%
Lê Thị Thanh Bình 4,49%
CTCP Tài nguyên Khoáng sản và Bất động sản Thăng Long 4,35%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên cổ đông Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2019 03/02/2020
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2019 22/10/2019
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2019 20/07/2019
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2019 06/05/2019
BCTC đã kiểm toán năm 2018 29/03/2019

Xem thêm