Tổng quan

Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (HOSE | Thực phẩm và đồ uống)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Báo cáo Phân tích & Khuyến nghị đầu tư »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download
20/11/2019 BVS Không có 131400 131400
18/11/2019 SSI Không có 139000 139000
15/11/2019 VCSC Không có 131600 131600
15/11/2019 VCSC Không có 131600 131600
14/11/2019 BVS Không có 131400 131400
12/11/2019 SSI Không có 139000 139000
08/11/2019 VCSC Không có Không có Không có
08/11/2019 VCSC Không có Không có Không có
07/11/2019 EPS Không có 143000 143000
30/10/2019 VCSC Không có Không có Không có

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
ANT 5.500 0 (0) 35,58 0,97
APF 26.000 0 (0) 104,24 0,71
BBC 62.500 +150 (+2,45) 9,17 1,01
BLT 17.000 0 (0) 3,84 0,24
BMV 10.000 0 (0) 44,66 1,00
C22 22.000 0 (0) 10,11 1,09
CBS 9.000 0 (0) 0 0
CMF 126.100 0 (0) 10,53 3,13
CMN 49.000 0 (0) 8,57 1,62
FCS 9.000 0 (0) -13,84 1,57
HAF 22.800 +1.000 (+4,59) 96,20 2,07
HHC 0 -103.000 (-100,00) 40,29 4,26
HKB 550 +50 (+10,00) -0,22 0,09
HNM 0 -4.500 (-100,00) 6,69 0,48
HSL 7.700 +9 (+1,18) 2,98 0,56
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 31/05/2019

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh Vốn Nhà nước 36,00%
F&N Dairy Investments Private Limited 17,31%
Platinum Victory Private Limited 10,62%
F&N Bev Manufacturing Pte. Ltd. 2,70%
Matthews Pacific Tiger Fund 1,97%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên cổ đông Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2019 30/10/2019
BCTC đã kiểm toán Q2 - 2019 23/08/2019
BCTC đã kiểm toán Q2 - 2019 20/07/2019
BCTC đã kiểm toán Q1 - 2019 20/07/2019
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2019 06/05/2019

Xem thêm