Tổng quan

Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (HOSE | Thực phẩm và đồ uống)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Báo cáo Phân tích & Khuyến nghị đầu tư »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download
07/08/2020 EPS Giữ Không có Không có
28/07/2020 VCSC Không có 115600 115600
27/07/2020 VCSC Không có 115600 115600
21/07/2020 FPTS Không có 120000 120000
29/06/2020 EPS Mua 124400 124400
26/06/2020 MSBS Không có Không có Không có
26/06/2020 VCSC Không có 115600 115600
26/06/2020 MSBS Không có Không có Không có
15/06/2020 MSBS Không có Không có Không có
12/06/2020 PHS Mua 137000 137000

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
ANT 8.500 0 (0) 8,68 0,94
APF 29.258 +58 (+0,20) 3,98 0,82
BBC 45.200 +20 (+0,44) 5,87 0,66
BCF 43.350 -1.450 (-3,24) 13,65 3,27
BKH 34.293 +893 (+2,67) 9,95 1,20
BLT 16.500 0 (0) 16,49 0,42
BMV 10.000 0 (0) 95,70 0,99
C22 9.500 0 (0) 3,98 0,48
CAN 25.300 0 (0) 4,73 0,95
CBS 7.900 0 (0) 0 0,34
CMF 161.000 0 (0) 7,83 2,90
CMN 45.000 0 (0) 8,72 1,54
DFS 7.000 0 (0) -58,24 1,20
HHC 0 -107.000 (-100,00) 43,03 4,09
HKB 0 -600 (-100,00) -5,69 0,09
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 13/08/2020

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh Vốn Nhà nước 36,00%
F&N Dairy Investments Private Limited 17,69%
Platinum Victory Private Limited 10,62%
F&N Bev Manufacturing Pte. Ltd. 2,70%
Arisaig Asia Consumer Fund Limited 1,65%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên cổ đông Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2020 28/07/2020
BCTC đã kiểm toán Q2 - 2020 29/07/2020
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2020 30/04/2020
BCTC đã kiểm toán Q1 - 2020 22/07/2020
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2019 30/10/2019

Xem thêm