Tổng quan

Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (HOSE | Thực phẩm và đồ uống)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Báo cáo Phân tích & Khuyến nghị đầu tư »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download
26/09/2019 SSI Không có 130000 130000
23/08/2019 VCSC Không có 124600 124600
23/08/2019 VCSC Không có 124600 124600
22/08/2019 BVS Không có 126800 126800
22/08/2019 BVS Không có 126800 126800
13/08/2019 SSI Không có Không có Không có
09/08/2019 VCSC Không có 120400 120400
09/08/2019 VCSC Không có Không có Không có
30/07/2019 VCSC Không có Không có Không có
30/07/2019 VCSC Không có Không có Không có

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
ANT 5.500 0 (0) 27,23 0,74
APF 26.000 0 (0) 33,88 0,73
BBC 63.400 +90 (+1,44) 9,20 1,05
BLT 17.000 0 (0) 3,84 0,24
BMV 10.000 0 (0) 29,56 1,00
C22 22.000 0 (0) 10,11 1,09
CBS 9.000 0 (0) 0 0
CMF 126.100 0 (0) 10,12 3,01
CMN 49.000 0 (0) 7,27 1,38
FCS 9.000 0 (0) -12,32 1,83
HAF 22.800 +1.000 (+4,59) 76,85 1,65
HKB 609 -91 (-13,00) -0,25 0,10
HNM 0 -4.500 (-100,00) 6,67 0,48
HSL 7.600 0 (0) 3,09 0,59
KDC 22.150 -50 (-2,20) 43,48 0,97
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 31/05/2019

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh Vốn Nhà nước 36,00%
F&N Dairy Investments Private Limited 17,31%
Platinum Victory Private Limited 10,62%
F&N Bev Manufacturing Pte. Ltd. 2,70%
Matthews Pacific Tiger Fund 1,97%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên cổ đông Ngày phát hành
BCTC đã kiểm toán Q2 - 2019 23/08/2019
BCTC đã kiểm toán Q2 - 2019 20/07/2019
BCTC đã kiểm toán Q1 - 2019 20/07/2019
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2019 06/05/2019
BCTC đã kiểm toán năm 2018 04/03/2019

Xem thêm