Tổng quan

Công ty Cổ phần Vận tải Biển Việt Nam (HOSE | Hàng & Dịch vụ Công nghiệp)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Báo cáo Phân tích & Khuyến nghị đầu tư »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download
28/04/2014 VCBS Không có Không có Không có
02/04/2013 BSI Mua 7000 7000
11/07/2011 BVS Mua Không có 14,1999998092651
30/12/2010 TSSC Mua 30100 Không có
15/12/2010 HPC Không có Không có Không có
15/12/2010 HBBS Không có Không có Không có
08/09/2010 SBS Bán Không có Không có
06/09/2010 BVS Mua 23800 Không có

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
DDM 500 0 (0) -0,11 0
GSP 9.990 0 (0) 6,11 0,84
ISG 2.300 0 (0) -0,53 0
MVN 13.400 0 (0) 190,16 1,56
NOS 300 0 (0) -0,02 0
PDV 3.000 +100 (+3,45) 11,45 0,28
PJT 10.000 -25 (-2,43) 5,06 0,73
PNP 13.000 0 (0) 4,68 1,10
PVT 10.150 -5 (-0,49) 4,78 0,49
SFI 20.000 +40 (+2,04) 6,02 0,61
SGS 18.900 0 (0) 9,58 1,32
SHC 7.700 0 (0) 5,56 0,59
SSG 1.600 0 (0) 3,82 1,17
SWC 12.061 +361 (+3,09) 11,75 0,82
VIP 5.520 -8 (-1,42) 2,80 0,32
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 07/08/2020

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam - Công ty TNHH MTV 51,00%
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu 9,00%
Mutual Fund Elite (Non - Ucits) 4,94%
Tổng Công ty Lương thực miền Nam 2,07%
Công ty TNHH Quản lý Quỹ Bảo Việt 1,93%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên cổ đông Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2020 29/07/2020
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2020 05/05/2020
BCTC đã kiểm toán năm 2019 03/04/2020
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2019 04/02/2020
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2019 26/11/2019

Xem thêm