Tổng quan

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng (HOSE | Ngân hàng)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Báo cáo Phân tích & Khuyến nghị đầu tư »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download
13/09/2019 SSI Mua 25600 25600
10/09/2019 SSI Mua 25600 25600
04/09/2019 VCBS Giữ 21053 21053
04/09/2019 VCBS Giữ 21053 21053
16/08/2019 TLSC Mua 21500 22500
14/08/2019 VCSC Mua 24700 24700
14/08/2019 VCSC Mua 24700 24700
30/07/2019 VCSC Mua Không có Không có
24/06/2019 MASC Mua 23600 23600
28/05/2019 VCSC Mua 22000 22000

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
ACB 24.192 -208 (-0,85) 7,01 1,30
BAB 20.500 +100 (+0,49) 13,77 1,32
BID 40.100 -70 (-1,71) 19,17 2,38
CTG 21.600 -30 (-1,36) 14,68 1,11
EIB 16.550 +20 (+1,22) 38,12 1,32
HDB 27.950 +5 (+0,17) 9,35 1,47
KLB 10.600 0 (0) 13,24 0,83
LPB 7.975 -25 (-0,31) 4,79 0,57
MBB 23.000 -20 (-0,86) 7,68 1,40
NVB 8.637 +37 (+0,43) 69,32 0,84
SHB 6.606 -94 (-1,40) 3,82 0,46
STB 10.800 -10 (-0,91) 7,00 0,74
TCB 24.400 0 (0) 9,69 1,51
TPB 22.700 0 (0) 8,55 1,72
VCB 85.000 -20 (-0,23) 17,97 4,13
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 18/10/2019

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Trần Ngọc Lan 2,59%
Lê Việt Anh 2,41%
Nguyễn Phương Hoa 2,40%
Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại kỹ thuật Việt Hải 0,74%
Quỹ ETF VFMVN30 0,68%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên cổ đông Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2019 20/07/2019
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2019 20/07/2019
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2019 20/07/2019
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2019 06/05/2019
BCTC đã kiểm toán Q6 - 2018 31/07/2018

Xem thêm