Tổng quan

Công ty Cổ phần Bao bì Dầu thực vật (UPCOM | Hàng & Dịch vụ Công nghiệp)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Báo cáo Phân tích & Khuyến nghị đầu tư »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download
04/06/2020 BVS Không có 38300 38300
04/06/2020 VCBS Giữ Không có Không có
04/06/2020 BVS Bán 29600 29600
04/06/2020 VFSC Không có Không có Không có
04/06/2020 VCSC Không có Không có Không có
04/06/2020 VCSC Không có Không có Không có

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
BAL 11.200 0 (0) -14,88 0,81
BBH 26.800 0 (0) 12,89 0,70
BTG 5.500 0 (0) -3,30 0,34
BXH 0 -14.500 (-100,00) 15,80 0,75
DAP 18.000 0 (0) 2,44 0,30
DPC 10.300 0 (0) 4,25 0,54
HBD 13.800 -1.300 (-8,61) 7,26 0,91
HDO 200 0 (0) -0,02 0
HKP 5.600 0 (0) 24,85 0,47
HPB 21.200 0 (0) 8,46 0,78
ILS 11.438 +238 (+2,13) 98,50 1,01
INN 24.941 +141 (+0,57) 5,41 0,88
MCP 12.600 -90 (-6,67) 28,00 0,96
NHP 397 -3 (-0,75) -0,15 0,07
PBP 7.000 +600 (+9,38) 9,86 0,54
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 03/06/2020

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Tổng Công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam - Công ty Cổ phần 51,05%
Mutual Fund Elite (Non-UCITS) 4,84%
CTCP Sữa Việt Nam 2,60%
Phạm Trung Lâm 2,42%
CTCP Thương mại Dầu thực vật 2,39%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên cổ đông Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2020 13/05/2020
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2019 17/02/2020
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2019 22/10/2019
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2019 06/05/2019
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2018 18/02/2019

Xem thêm