Tổng quan

Công ty Cổ phần Thuốc sát trùng Việt Nam (HOSE | Hóa chất)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Báo cáo Phân tích & Khuyến nghị đầu tư »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
BT1 19.600 0 (0) 8,30 0,92
CPC 19.550 -650 (-3,22) 7,11 1,08
CSV 23.700 -10 (-0,42) 4,36 1,21
DCI 2.800 0 (0) 0,95 0,13
DCM 7.690 -14 (-1,78) 7,49 0,63
DDV 8.200 0 (0) 17,25 0,71
DGC 26.023 -77 (-0,30) 3,81 1,03
DHB 6.500 0 (0) -5,28 0
DOC 8.400 0 (0) 19,54 0,76
DPM 14.950 +15 (+1,01) 15,10 0,76
HAI 1.780 +8 (+4,70) 7,30 0,16
HPH 19.700 0 (0) 2,63 0,50
HSI 1.700 0 (0) 10,70 11,72
HVT 0 -39.500 (-100,00) 5,17 2,05
LAS 6.929 -71 (-1,01) 12,46 0,64
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 31/05/2019

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Tập đoàn Hóa chất Việt Nam 51,00%
CTCP Đầu tư và Xúc tiến Thương mại Việt Nam - Lefaso 0,93%
CTCP Đầu tư Thái Bình 0,88%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên cổ đông Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2019 20/07/2019
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2019 20/07/2019
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2019 20/07/2019
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2019 06/05/2019
BCTC đã kiểm toán năm 2018 06/03/2019

Xem thêm