Tổng quan

Công ty Cổ phần Thuốc sát trùng Việt Nam (HOSE | Hóa chất)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Báo cáo Phân tích & Khuyến nghị đầu tư »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
BT1 17.500 0 (0) 8,29 0,90
CPC 16.132 +632 (+4,08) 7,08 0,84
CSV 24.050 +155 (+6,88) 4,56 1,08
DCI 2.800 0 (0) 0,83 0,22
DCM 8.510 +2 (+0,23) 13,46 0,73
DDV 6.000 0 (0) -48,11 0,70
DGC 37.922 +1.122 (+3,05) 7,88 1,39
DHB 7.200 0 (0) -2,07 0
DOC 8.500 0 (0) 65,99 0,83
DPM 15.050 +25 (+1,68) 13,67 0,71
HAI 3.270 +21 (+6,86) 116,39 0,28
HPH 5.100 0 (0) 14,34 0,43
HSI 1.200 0 (0) -18,07 7,03
HVT 0 -39.000 (-100,00) 9,17 1,94
LAS 6.393 -7 (-0,11) 295,83 0,58
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 01/06/2020

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Tập đoàn Hóa chất Việt Nam 51,00%
CTCP Đầu tư và Xúc tiến Thương mại Việt Nam - Lefaso 0,93%
CTCP Đầu tư Thái Bình 0,88%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên cổ đông Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2020 28/04/2020
BCTC đã kiểm toán năm 2019 09/03/2020
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2019 04/02/2020
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2019 30/10/2019
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2019 20/07/2019

Xem thêm