Tổng quan

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Cấp thoát nước (HOSE | Xây dựng và Vật liệu)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Báo cáo Phân tích & Khuyến nghị đầu tư »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
AC4 4.500 0 (0) 1,51 0,28
ACS 11.600 0 (0) 10,38 0,78
AMS 8.200 0 (0) 5,27 0,65
ASD 3.100 0 (0) 6,10 0,25
ATB 500 -100 (-16,67) -2,19 0,05
B82 500 +100 (+25,00) 4,83 0,05
BDC 7.800 0 (0) 15,48 0,69
BHA 11.200 0 (0) -25,47 1,28
BHT 7.760 -240 (-3,00) -2,35 0
BM9 10.200 0 (0) 14,32 0,95
HUB 18.300 -30 (-1,61) 4,36 0,67
SC5 18.450 0 (0) 15,35 0,85
SII 17.300 -15 (-0,85) -56,20 0,73
TCD 8.780 -20 (-2,22) 5,09 0,64
TGG 960 -1 (-1,03) -5,46 0,09
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 07/08/2020

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Tổng công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam - Công ty Cổ phần 60,00%
Đỗ Thị Thanh Nhã 5,94%
Công ty TNHH Tập đoàn Đông Dương 3,59%
CTCP Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà 0,55%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên cổ đông Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2020 29/07/2020
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2020 24/04/2020
BCTC đã kiểm toán năm 2019 11/03/2020
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2019 22/01/2020
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2019 28/10/2019

Xem thêm