Tổng quan

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Cấp thoát nước (HOSE | Xây dựng và Vật liệu)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Báo cáo Phân tích & Khuyến nghị đầu tư »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
AC4 4.500 0 (0) 1,51 0,28
ACS 11.000 0 (0) 9,84 0,74
AMS 7.490 -10 (-0,13) 7,41 0,60
ASD 3.100 0 (0) 6,10 0,25
ATB 601 -99 (-14,14) -2,63 0,06
B82 400 0 (0) 3,87 0,04
BDC 7.800 0 (0) 15,48 0,69
BHA 11.200 0 (0) -14,84 1,28
BHT 6.300 0 (0) -1,91 0
BM9 10.200 0 (0) 14,32 0,95
HUB 18.000 -50 (-2,70) 4,33 0,65
SC5 18.000 +40 (+2,27) 9,90 0,76
SII 17.900 0 (0) 44,40 0,74
TCD 9.300 -39 (-4,02) 4,97 0,71
TGG 1.200 +3 (+2,56) 40,42 0,11
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 07/07/2020

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Tổng công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam - Công ty Cổ phần 60,00%
Đỗ Thị Thanh Nhã 5,94%
Công ty TNHH Tập đoàn Đông Dương 3,59%
CTCP Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà 0,55%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên cổ đông Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2020 24/04/2020
BCTC đã kiểm toán năm 2019 11/03/2020
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2019 22/01/2020
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2019 28/10/2019
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2019 20/07/2019

Xem thêm