Tin tức

Công bố thông tin

VHM: Quyết định của HĐQT về việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp theo hình thức riêng lẻ giá trị 5470 tỷ đồng

10:02 | 18/05/2020

VHM: Quyết định của HĐQT về việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp theo hình thức riêng lẻ giá trị 5470 tỷ đồng