Tin tức

Công bố thông tin

VHM11802: Thông báo lãi trái phiếu kỳ 03 (từ và bao gồm ngày 13/09/2019 đến và không bao gồm ngày 13/03/2020)

05:46 | 11/09/2019

VHM11802 Thông báo lãi trái phiếu kỳ 03 (từ và bao gồm ngày 13/09/2019 đến và không bao gồm ngày 13/03/2020)