Tin Vĩ Mô

Chuyên gia IMF nói gì về việc Việt Nam đánh giá lại GDP?

04:18 | 16/08/2019

IMF đã cử một đoàn công tác sang Việt Nam giúp rà soát phương pháp đánh giá lại quy mô GDP, đảm bảo bao phủ 100% hoạt động kinh tế.