Tin Tài Chính

Tỷ giá bắt đầu nóng ran

10:50 | 23/05/2019

Ngân hàng Nhà nước cho biết, trong trường hợp cần thiết, sẽ sẵn sàng bán ngoại tệ can thiệp với tỷ giá bán phù hợp để bình ổn thị trường, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô...