Tin Tài Chính

Huy động 6.201 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ phiên đấu thầu ngày 12/8/2020

04:18 | 13/08/2020

Ngày 12/8, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) tổ chức phiên đấu thầu trái phiếu Chính phủ (TPCP) do Kho bạc Nhà nước phát hành. Kết quả, đã huy động 6.201 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ phiên đấu thầu ngày 12/8/2020.