Tin Tài Chính

Thị trường phi nhân thọ nửa đầu năm, nhiều tín hiệu vui

03:18 | 19/07/2019

Chưa có con số chính thức về kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2019, song thống kê sơ bộ từ các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ cho thấy nhiều tích cực.