Tin Thị trường

NKG, HBC, OGC, LMH, SDG, VNT: Thông tin giao dịch cổ phiếu

08:09 | 06/12/2019

Tổng giám đốc Võ Hoàng Vũ đã mua 4 triệu cổ phiếu NKG.