Tin Bất Động Sản

Chiêu gom đất lãi lớn của giới buôn địa ốc

09:51 | 01/06/2020

Mua tổng lô, bán từng m2 hay gom sỉ phân phối lẻ là cách chốt lời nhanh và phổ biến của các tay buôn bất động sản liền thổ.