HSG: Thông báo về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết - New Detail

HSG: Thông báo về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Tư, 15 Tháng Năm 2019 17:03:00

HSG: Thông báo về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen (mã CK: HSG) như sau:


Tài liệu đính kèm
  20190515_20190515--HSG--TB-niem-yet-giao-dich-chung-khoan-thay-doi-niem-yet.pdf