E1VFVN30: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 14/05/2019 - New Detail

E1VFVN30: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 14/05/2019

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Tư, 15 Tháng Năm 2019 17:02:00

E1VFVN30: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 14/05/2019

Quỹ ETF VFMVN30 thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 14/05/2019 như sau:


Tài liệu đính kèm
  20190515_20190515--E1VFVN30--NAV-ngay-14.5.2019.pdf