BII: CBTT Thư mời họp và Tài liệu Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 - New Detail

BII: CBTT Thư mời họp và Tài liệu Đại hội cổ đông thường niên năm 2019

HNX | Ngày cập nhật: Thứ Tư, 15 Tháng Năm 2019 17:00:00

BII: CBTT Thư mời họp và Tài liệu Đại hội cổ đông thường niên năm 2019

.


Tài liệu đính kèm
  000000008485015_CBTT_Dai_hoi_co_dong_thuong_nien_2019_da_ky.pdf