SHI: Thông báo giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ Lê Hoàng Hà - New Detail

SHI: Thông báo giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ Lê Hoàng Hà

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Tư, 12 Tháng Sáu 2019 16:47:00

SHI: Thông báo giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ Lê Hoàng Hà

Lê Hoàng Hà thông báo giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà như sau:


Tài liệu đính kèm
  20190612_20190612--SHI--TBGDCP-CDNB--LE-HOANG-HA.pdf