E1VFVN30: Kết thúc giao dịch hoán đổi ngày 11/06/2019 - New Detail

E1VFVN30: Kết thúc giao dịch hoán đổi ngày 11/06/2019

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Tư, 12 Tháng Sáu 2019 16:51:00

E1VFVN30: Kết thúc giao dịch hoán đổi ngày 11/06/2019

Quỹ ETF VFMVN30 thông báo kết thúc giao dịch hoán đổi ngày 11/06/2019 như sau:


Tài liệu đính kèm
  20190612_20190612--E1VFVN30--CBTT-ket-thuc-GD-hoan-doi-ngay-11.6.2019.pdf