SHI: Thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ Công ty TNHH MTV Sản xuất Đầu tư và Phát triển Hoàng Hà - New Detail

SHI: Thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ Công ty TNHH MTV Sản xuất Đầu tư và Phát triển Hoàng Hà

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Tư, 12 Tháng Sáu 2019 16:49:00

SHI: Thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ Công ty TNHH MTV Sản xuất Đầu tư và Phát triển Hoàng Hà

Công ty TNHH MTV Sản xuất Đầu tư và Phát triển Hoàng Hà thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà như sau:


Tài liệu đính kèm
  20190612_20190612--SHI--BCKQGD-TCLQ-CDNB--CT-TNHH-MTV-SXDT--PT-HOANG-HA.pdf