TNA: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến Người nội bộ Trần Thị Đan Thanh - New Detail

TNA: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến Người nội bộ Trần Thị Đan Thanh

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Tư, 12 Tháng Sáu 2019 16:57:00

TNA: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến Người nội bộ Trần Thị Đan Thanh

Trần Thị Đan Thanh thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến Người nội bộ Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Nam như sau:


Tài liệu đính kèm
  20190612_20190612--TNA--CBTT-GDCP-NLQ-CDNB--TRAN-THI-DAN-THANH.pdf