DHC: Nghị quyết HĐQT về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2018 - New Detail

DHC: Nghị quyết HĐQT về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2018

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Tư, 12 Tháng Sáu 2019 16:56:00

DHC: Nghị quyết HĐQT về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2018

Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre thông báo Nghị quyết HĐQT về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2018 như sau:


Tài liệu đính kèm
  attachment-filenameUTF820190612_201906122020DHC2020NQ20HC490QT20SO201720NGAY2012.06.2019202020PHAT20HANH20CP20TRA20CO20TUC.pdf