CIG: Nghị quyết HĐQT về việc bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc - New Detail

CIG: Nghị quyết HĐQT về việc bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Tư, 12 Tháng Sáu 2019 16:55:00

CIG: Nghị quyết HĐQT về việc bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc

Công ty Cổ phần COMA18 thông báo Nghị quyết HĐQT về việc bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc như sau:


Tài liệu đính kèm
  20190612_20190612--CIG--NQ-HDQT-bo-nhiem-P.TGD.pdf