HBC: Thông báo trúng thầu dự án - New Detail

HBC: Thông báo trúng thầu dự án

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Năm, 11 Tháng Bảy 2019 15:33:00

HBC: Thông báo trúng thầu dự án

 Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình thông báo trúng thầu dự án như sau:


Tài liệu đính kèm
  20190711_20190711--HBC--CBTT-trung-thau-du-an.pdf