CKV: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt - New Detail

CKV: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

HNX | Ngày cập nhật: Thứ Năm, 11 Tháng Bảy 2019 16:15:00

CKV: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu CKV của CTCP COKYVINA như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 16/07/2019
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 15/07/2019
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2018
          - Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 30/07/2019
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại văn phòng Công ty cổ phần Cokyvina, địa chỉ: tầng 7, tòa nhà Bắc Á, số 9 Đào Duy Anh, phường Phương Liên, quận Đống Đa, Hà Nội bắt đầu từ ngày 30/07/2019 và xuất trình chứng minh nhân dân
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký