BAX: Lê Hữu Tịnh - Phó Chủ tịch HĐQT - đã bán 15.000 CP - New Detail

BAX: Lê Hữu Tịnh - Phó Chủ tịch HĐQT - đã bán 15.000 CP

HNX | Ngày cập nhật: Thứ Năm, 11 Tháng Bảy 2019 16:14:00

BAX: Lê Hữu Tịnh - Phó Chủ tịch HĐQT - đã bán 15.000 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Lê Hữu Tịnh
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Phó Chủ tịch HĐQT
- Mã chứng khoán: BAX
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 15.000 CP (tỷ lệ 0,18%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 15.000 CP
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 15.000 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Ngày bắt đầu giao dịch: 19/06/2019
- Ngày kết thúc giao dịch: 05/07/2019.