ELC: Thông báo ký kết hợp đồng kiểm toán BCTC 2019 - New Detail

ELC: Thông báo ký kết hợp đồng kiểm toán BCTC 2019

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Năm, 11 Tháng Bảy 2019 16:46:00

ELC: Thông báo ký kết hợp đồng kiểm toán BCTC 2019

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghệ Điện tử - Viễn thông thông báo ký kết hợp đồng kiểm toán BCTC 2019 như sau:


Tài liệu đính kèm
  20190711_20190711--ELC--Ky-hop-dong-kiem-toan-BCTC-2019.pdf