PDR: Phương án phát hành trái phiếu lần 5 năm 2019 - New Detail

PDR: Phương án phát hành trái phiếu lần 5 năm 2019

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Năm, 11 Tháng Bảy 2019 16:44:00

PDR: Phương án phát hành trái phiếu lần 5 năm 2019

 Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt thông báo Phương án phát hành trái phiếu  lần 5 năm 2019 như sau:


Tài liệu đính kèm
  20190711_20190711--PDR--Phuong-an-phat-hanh-TP-Lan-5.pdf