YEG: Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn Hồ Ngọc Tấn - New Detail

YEG: Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn Hồ Ngọc Tấn

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Tư, 11 Tháng Chín 2019 17:11:00

YEG: Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn Hồ Ngọc Tấn

Hồ Ngọc Tấn báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 như sau:


Tài liệu đính kèm
  20190911_20190911--YEG--BC-TD-SH-CD-lon--Ho-Ngoc-Tan.pdf