TNI: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Nguyễn Giang Thanh - New Detail

TNI: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Nguyễn Giang Thanh

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Tư, 11 Tháng Chín 2019 17:15:00

TNI: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Nguyễn Giang Thanh

Nguyễn Giang Thanh thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ  Công ty Cổ phần Tập đoàn Thành Nam như sau:


Tài liệu đính kèm
  20190911_20190911--TNI--Thong-bao-giao-dich-CP-Nguoinoibo_NGUYENGIANGTHANH.pdf