FUESSV50: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 08/10/2019 - New Detail

FUESSV50: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 08/10/2019

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Tư, 09 Tháng Mười 2019 15:32:00

FUESSV50: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 08/10/2019

Quỹ ETF SSIAM VNX50 thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 08/10/2019 như sau:


Tài liệu đính kèm
  20191009_20191009--FUESSV50--NAV-ngay-8.10.2019.pdf