FUESSV50: Kết thúc giao dịch hoán đổi ngày 08/10/2019 - New Detail

FUESSV50: Kết thúc giao dịch hoán đổi ngày 08/10/2019

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Tư, 09 Tháng Mười 2019 15:32:00

FUESSV50: Kết thúc giao dịch hoán đổi ngày 08/10/2019

Quỹ ETF SSIAM VNX50 thông báo kết thúc giao dịch hoán đổi ngày 08/10/2019 như sau:


Tài liệu đính kèm
  20191009_20191009--FUESSV50--CBTT-ket-thuc-GD-hoan-doi-ngay-8.10.2019.pdf