TCD: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Nguyễn Hồ Nam - New Detail

TCD: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Nguyễn Hồ Nam

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Sáu, 08 Tháng Mười Một 2019 16:06:00

TCD: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Nguyễn Hồ Nam

Nguyễn Hồ Nam thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ  Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải như sau:


Tài liệu đính kèm
  20191108_20191108--TCD--TBGDNNB--Nguyen-Ho-Nam.pdf