LHG: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2019 - New Detail

LHG: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2019

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Sáu, 08 Tháng Mười Một 2019 16:10:00

LHG: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2019

Công ty Cổ phần Long Hậu thông báo Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2019 như sau:


Tài liệu đính kèm
  20191108_20191108--LHG--BB-DHCD-bat-thuong-2019.pdf
  20191108_20191108--LHG--NQ-DHCD-bat-thuong-2019.pdf