SHA: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 21 - New Detail

SHA: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 21

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Sáu, 08 Tháng Mười Một 2019 16:08:00

SHA: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 21

 Công ty Cổ phần Sơn Hà Sài Gòn thông báo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 21 như sau:


Tài liệu đính kèm
  20191108_20191108--SHA--Cong-bo-thong-tin-thay-doi-giay-phep-DKKD-lan-21.pdf