SHI: Biên bản họp HĐQT về việc chấm dứt hoạt động của Công ty TNHH MTV Logistic Sơn Hà - New Detail

SHI: Biên bản họp HĐQT về việc chấm dứt hoạt động của Công ty TNHH MTV Logistic Sơn Hà

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Sáu, 08 Tháng Mười Một 2019 16:07:00

SHI: Biên bản họp HĐQT về việc chấm dứt hoạt động của Công ty TNHH MTV Logistic Sơn Hà

Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà thông báo Biên bản họp HĐQT về việc chấm dứt hoạt động của Công ty TNHH MTV Logistic Sơn Hà như sau:


Tài liệu đính kèm
  20191108_20191108--SHI--CBTT-BB-cuoc-hop-HDQT-ngay-07.11.2019.pdf