NHP: Báo cáo tài chính quý 3/2019 - New Detail

NHP: Báo cáo tài chính quý 3/2019

HNX | Ngày cập nhật: Thứ Sáu, 08 Tháng Mười Một 2019 16:41:00

NHP: Báo cáo tài chính quý 3/2019


Tài liệu đính kèm
  000000008873148_BCTC_Quy_3.2019.PDF