PGN: Đính chính báo cáo tài chính quý 3/2019 - New Detail

PGN: Đính chính báo cáo tài chính quý 3/2019

HNX | Ngày cập nhật: Thứ Sáu, 08 Tháng Mười Một 2019 16:41:00

PGN: Đính chính báo cáo tài chính quý 3/2019

.


Tài liệu đính kèm
  000000008873037_PGN_scan_BCTC_Q3.2019_ban_thay_the.pdf