NET: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt - New Detail

NET: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

HNX | Ngày cập nhật: Thứ Sáu, 06 Tháng Mười Hai 2019 15:34:00

NET: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu NET của Công ty Cổ Phần Bột Giặt NET như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 16/12/2019
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 13/12/2019
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt đợt 1 năm 2019
          - Tỷ lệ thực hiện: 8% (01 cổ phiếu được nhận 800 đồng – tám trăm đồng)
          - Thời gian thực hiện: 27/12/2019
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Văn phòng Công ty từ thứ hai đến thứ 7 hàng tuần bắt đầu từ ngày 27/12/2019 và xuất trình chứng minh nhân dân.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.