VNY: Công bố Hợp đồng kiểm toán giữa CTCP Thuốc thú y Trung ương I và Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam - Chi nhánh Miền Bắc - New Detail

VNY: Công bố Hợp đồng kiểm toán giữa CTCP Thuốc thú y Trung ương I và Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam - Chi nhánh Miền Bắc

HNX | Ngày cập nhật: Thứ Sáu, 06 Tháng Mười Hai 2019 16:20:00

VNY: Công bố Hợp đồng kiểm toán giữa CTCP Thuốc thú y Trung ương I và Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam - Chi nhánh Miền Bắc

.


Tài liệu đính kèm
 000000008908505_26397bn_20191205_1.PDF