NTH: Ngô Trung Dũng - Phó Giám đốc - đã mua 1.800 CP - New Detail

NTH: Ngô Trung Dũng - Phó Giám đốc - đã mua 1.800 CP

HNX | Ngày cập nhật: Thứ Sáu, 06 Tháng Mười Hai 2019 16:30:00

NTH: Ngô Trung Dũng - Phó Giám đốc - đã mua 1.800 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Ngô Trung Dũng
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Phó Giám đốc
- Mã chứng khoán: NTH
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 111.081 CP (tỷ lệ 1,03%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 20.000 CP
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 1.800 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 112.881 CP (tỷ lệ 1,04%)
- Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: Do diễn biến giá không như dự kiến
- Ngày bắt đầu giao dịch: 04/11/2019
- Ngày kết thúc giao dịch: 03/12/2019.