TDP: Nguyễn Đức Thịnh - người có liên quan đến Chủ tịch HĐQT; Tổng Giám đốc - đã bán 36.000 CP - New Detail

TDP: Nguyễn Đức Thịnh - người có liên quan đến Chủ tịch HĐQT; Tổng Giám đốc - đã bán 36.000 CP

HNX | Ngày cập nhật: Thứ Ba, 14 Tháng Giêng 2020 16:36:00

TDP: Nguyễn Đức Thịnh - người có liên quan đến Chủ tịch HĐQT; Tổng Giám đốc - đã bán 36.000 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Đức Thịnh
- Mã chứng khoán: TDP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 931.000 CP (tỷ lệ 1,94%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Nguyễn Đức Cường
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Chủ tịch HĐQT; Tổng Giám đốc
- Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Em ruột
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 26.934.342 CP (tỷ lệ 56,11%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 36.000 CP
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 36.000 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 895.000 CP (tỷ lệ 1,86%)
- Ngày bắt đầu giao dịch: 09/01/2020
- Ngày kết thúc giao dịch: 10/01/2020.