TVA: Nguyễn Văn Lý - Ủy viên HĐQT - đăng ký mua 50.000 CP - New Detail

TVA: Nguyễn Văn Lý - Ủy viên HĐQT - đăng ký mua 50.000 CP

HNX | Ngày cập nhật: Thứ Ba, 14 Tháng Giêng 2020 16:32:00

TVA: Nguyễn Văn Lý - Ủy viên HĐQT - đăng ký mua 50.000 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Văn Lý
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT
- Mã chứng khoán: TVA
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 162.647 CP (tỷ lệ 2,58%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 50.000 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: Tăng tỷ lệ sở hữu
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 16/01/2020
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 14/02/2020.