HQC: Thông báo HQC Nha Trang nghiệm thu PCCC Block B2 - New Detail

HQC: Thông báo HQC Nha Trang nghiệm thu PCCC Block B2

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Ba, 14 Tháng Giêng 2020 17:31:00

HQC: Thông báo HQC Nha Trang nghiệm thu PCCC Block B2

Công ty Cổ phần Tư vấn – Thương mại – Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân thông báo HQC Nha Trang nghiệm thu PCCC Block B2 như sau:


Tài liệu đính kèm
 20200114_20200114--HQC--HQC-Nha-Trang-nghiem-thu-PCCC-Block-B2.pdf