ATG: Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (không thành công) và Biên bản thẩm tra tư cách cổ đông - New Detail

ATG: Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (không thành công) và Biên bản thẩm tra tư cách cổ đông

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Ba, 14 Tháng Giêng 2020 17:37:00

ATG: Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (không thành công) và Biên bản thẩm tra tư cách cổ đông

 Công ty Cổ phần An Trường An thông báo Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (không thành công) và Biên bản thẩm tra tư cách cổ đông như sau:


Tài liệu đính kèm
 20200114_20200114--ATG--Bien-ban-hop-DHCD-thuong-nien-khong-thanh-cong-2019.pdf