HAH: Nghị quyết HĐQT về việc phê duyệt ký kết các hợp đồng với bên có liên quan - New Detail

HAH: Nghị quyết HĐQT về việc phê duyệt ký kết các hợp đồng với bên có liên quan

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Ba, 14 Tháng Giêng 2020 17:34:00

HAH: Nghị quyết HĐQT về việc phê duyệt ký kết các hợp đồng với bên có liên quan

Công ty Cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An thông báo Nghị quyết HĐQT về việc phê duyệt ký kết các hợp đồng với bên có liên quan như sau:


Tài liệu đính kèm
 20200114_20200114--HAH--NQ-HDQT-vv-giao-dich-voi-ben-lien-quan.pdf