FUESSV50: Kết thúc giao dịch hoán đổi ngày 13/02/2020 - New Detail

FUESSV50: Kết thúc giao dịch hoán đổi ngày 13/02/2020

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Sáu, 14 Tháng Hai 2020 16:53:00

FUESSV50: Kết thúc giao dịch hoán đổi ngày 13/02/2020

Quỹ ETF SSIAM VNX50 thông báo kết thúc giao dịch hoán đổi ngày 13/02/2020 như sau:


Tài liệu đính kèm
 165849_i-ngay-13.2.2020.pdf