FUESSV50: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng tuần từ 07/02/2020 đến 13/02/2020 - New Detail

FUESSV50: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng tuần từ 07/02/2020 đến 13/02/2020

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Sáu, 14 Tháng Hai 2020 16:50:00

FUESSV50: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng tuần từ 07/02/2020 đến 13/02/2020

Quỹ ETF SSIAM VNX50 thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng tuần từ 07/02/2020 đến 13/02/2020 như sau:


Tài liệu đính kèm
 165857_-7-den-13.2.2020.pdf